Visegrad Fund logo

    Projekt jest finansowany
    z Funduszu Wyszehradzkiego


Czeskie CentrumWęgierski Instytut Kultury w Warszawie<

banner

english             pl  cz  sk  hu

Działo się

Przedstawiciele ARIs - inicjatyw prowadzonych przez artystów z czterech krajów biorących udział w projekcie
dokonali prezentacji dokumentacji wybranych projektów zrealizowanych w swoich galeriach:

Galerie Jama 10 (kiedyś Galerie Eingang), Ostrava, Czechy

Malamut Festival, Ostrava, Czechy

Kassák Centre of Intermedia Creativity (K2IC), Nové Zámky, Słowacja

Magyar Műhely, Budapeszt, Węgry

Monar Galéria, Monor, Węgry

Galeria Wschodnia, Łódź, Polska

Galeria Wymiany, Łódź, Polska

Festiwal Sztuka i Dokumentacja, Łódź, Polska

Interakcje, Piotrków Trybunalski, Polska


W sobotę 17 marca od godz. 14.00 rozpoczęły się prezentacje ARIs - inicjatyw prowadzonych przez artystów. Cykl prezentacji zatytułowany został "Działo się" i miał na celu przybliżenie historii pozainstytucjonalnych działań w najnowszej historii sztuki w krajach wyszehradzkiej czwórki. We wszystkich krajach Wyszehradu istnieją galerie oraz festiwale sztuki organizowane przez artystów.

Wydawnictwa Galerii Wymiany Wydawnictwa Galerii Wymiany Prezentacja Kassak Centre
Prezentacje ARIs prezentacja Galerii Monor Prezentacja Magyar Muhely

Rozpoczął Adam Klimczak prezentacją historii Galerii Wschodniej. Galeria mieści się w pracowni Adama Klimczaka. Od samego początku prowadzona jest przez Klimczaka i Jerzego Grzegorskiego. Utrzymywana jest z prywatnych środków. Program skupia się na alternatywnych i eksperymentalnych realizacjach, jak również prezentacji sztuki w niekonwencjonalnych miejscach - w sklepach, fabrykach - przestrzeni publicznej. Przez 10 lat była też miejscem, w którym artyści artystom przyznawali Nagrodę im. Katarzyny Kobro, ufundowaną przez braci Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich. Galeria prowadzi regularną działalność wystawienniczą. Prezentuje artystów z całego świata.

Józef Robakowski przybliżył działalność Galerii Wymiany. Galeria Wymiany utworzona została w 1978 roku przez Józefa Robakowskiego, przy współpracy Małgorzaty Potockiej. To ogromny zbiór realizacji video, filmów, fotografii, druków ulotnych, poezji wizualnej, dokumentacji artystów. Kolekcja tworzona jest na podstawie wymiany prac z artystami polskimi i zagranicznymi. W kolekcji znajdują się prace m.in. Henryka Stażewskiego, Dicka Higginsa, Richarda Nonasa, grupy Łódź Kaliska. Galeria wydaje również publikacje o sztuce, a także organizuje wystawy oraz sympozja. Obecnie przy działaniach galerii współpracuje Izabela Lejk. Galeria Wymiany z założenia nie korzysta z żadnych państwowych dotacji ani wsparcia instytucjonalnego. Mieści się w prywatnym mieszkaniu, w jednym z wieżowców w Śródmieściu Łodzi na osiedlu "Manhattan". Kolekcja możliwa jest do obejrzenia po umówieniu telefonicznym.

Łukasz Guzek zaprezentował działalność Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja, skupiającego artystów i teoretyków Sztuki. Stowarzyszenie istnieje od 2009 roku. Do tej pory zorganizowało 3 edycje Festiwalu Sztuka i Dokumentacja (2009, 2010, 2011). Wydało też 5 numerów pisma Sztuka i Dokumentacja, zawierającego artykuły naukowe, głównie poświęcone sztuce efemerycznej i historii sztuki najnowszej, manifesty artystów oraz kalendaria dokumentujące ruch niekomercyjnych galerii w Polsce od lat 70. do czasów współczesnych.

Piotr Gajda i Gordian Piec pokazali dokumentację z Festiwalu Interakcje. To międzynarodowy festiwal sztuki akcji, który odbywa się od 13 lat w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwsze Interakcje miały miejsce w Restauracji Europa - wtedy "ekskluzywnym lokalu" w centrum miasta. Wzięli w nich udział artyści polscy i francuscy - dzięki kontaktom Ryszarda Piegzy mieszkającego od wielu lat we Francji. Pomysł prezentacji sztuki akcji w Piotrkowie, gdzie publiczność przyzwyczajona była do bardziej tradycyjnych form sztuki był nieco szalony, ale udało się. Interakcje mają całkiem sporą i wierną publiczność. Patronem festiwalu został performer i teoretyk sztuki Jan Świdziński. Od kilku lat artyści dysponują lokalem przy ul. Dąbrowskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, w którym mają miejsce kolejne edycje Festiwalu.

Balint Sombati zaprezentował działalność Fundacji Magyar Muhely z Budapesztu - wydawcy pisma Magyar Muhely, zawierającego teksty o sztuce, literaturze oraz poezję wizualną. Pismo ma długą tradycję. Powstało w 1962 roku w Paryżu z inicjatywy Tibora Pappa, węgierskiego poety, artysty, pisarza i tłumacza. Magyar Muhely oprócz wydawania pisma i innych publikacji o sztuce współczesnej prowadzi również galerię i regularną działalność wystawienniczą.

Jozsef Juhasz przybliżył program Kassak Centre of Intermedia Creativity. Centrum mieści się w Novych Zamkach na Słowacji - miejscowości przy węgierskiej granicy. Nazwa galerii pochodzi od Lajosa Kassaka - węgierskiego poety, pisarza, malarza i architekta. Podstawowym celem Kassak Centre jest organizowanie współpracy organizacji i artystów zajmujących się twórczością intermedialną, działających poza strukturami państwowymi (muzeów, państwowych galerii itp.) Kassak Cetre organizuje festiwal "Transart Communication public dialog", który skupia się na specyfice nadgranicznego rejonu Słowacja-Węgry oraz koegzystencji Słowaków i Węgrów w czasach współczesnych.

Imre Denes przygotował prezentację Galerii Monor. Galeria mieści się niewielkiej miejscowości pod Budapesztem. Jej celem jest przybliżenie współczesnych form sztuki społeczeństwu z małej miejscowości. Galeria istnieje od października 2009 roku i od tej pory zorganizowała kilkanaście wystaw, pokazów performance oraz instalacji.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Jiri'ego Suruvki. Zaprezentował on działalność galerii Jama Michal w Ostravie oraz Festiwal Malamut, poświęcony sztuce performance. Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce w Ostrawie. Pomysłodawcy to Petr Lisaczek i Jiri Suruvka. Po kilku edycjach w Ostrawie festiwal kontynuowany był w Pradze. W 2007 roku znów powrócił do Ostrawy pod dawną nazwą Malamut. Nazwa festiwalu pochodzi od rasy psa o wyglądzie kojarzącym się z dzikim wilkiem, jednak o bardzo łagodnym i przyjacielskim usposobieniu. Do samego festiwalu władze Ostravy nie są jednak usposobione zbyt pozytywnie. Działania artystów w przestrzeni miasta _ zbyt niekonwencjonalne na umysły tamtejszych władz przestały być dofinansowane przez miasto.

Na tym zakończył się program wydarzenia "Ephemeral Fixed. Ephemeral art - history documented". Organizatorzy mają nadzieję, że to spotkanie stanie się początkiem dalszych wspólnych działań, zarówno artystów jak i krytyków sztuki z Europy Środkowej. A dzięki przygotowywanej publikacji oraz tłumaczeniach tekstów na języki narodowe uda się upowszechnić i pogłębić wiedzę o sztuce efemerycznej i ruchu galerii non-profit wśród badaczy z krajów biorących udział w projekcie oraz poza tym obszarem. Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego oraz współpracy partnerów: Fundacji Magyar Muhely z Węgier, Kassak Centre of Intermedia Creativity ze Słowacji i Galerii Jama Michal z Czech.


relacja: opracowanie ŁódŸ-art

zdjęcia: Norbert Trzeciak, Jerzy Grzegorski, Adam Klimczak, Paweł Hartman, Małgorzata Kruszyniak, Anka Leœniak

Art & Documentation Association  Jama Michal    Kassak Centre     Kassak Centre Wschodnia Gallery

TVP Kultura   Obieg   Arteon   e-splot   Art and Documentation Journal  livinggallery.info website

TVP 3 Lodz
    lodz-art website      Irka       Radio Zak  Plaster Lódzki