Visegrad Fund logo

    Projekt je financovaný
    z Višegrádskeho Fondu


Czeskie CentrumMaďarský institut kultury ve Varšavě

banner

english           pl  cz  sk  hu

Ephermerálne umenie je v dejinách umenia dobre zavedené, no v Centránej Európe ešte nebolo správne preskúmané a popísané. Ephemeral fixed. Ephemeral art - history documented ako projekt zameraný na všetky druhy umeleckej praxe v krajinách Višegrádskej štvorky po ktorých sa zachovali iba ich dokumentácie. Umelci a teoretici všetkých generácií sa toho zúčastnili. Táto akcia je tvorená prezentáciou galérijných dokumentácií, performancií, panelom sympózií a diskusií a taktiež tvorená publikáciou.

invitation
photo-impression
Art & Documentation Association  Jama Michal    Kassak Centre     Kassak Centre Wschodnia Gallery

TVP Kultura   Obieg   Arteon   e-splot   Art and Documentation Journal  livinggallery.info website

TVP 3 Lodz
    lodz-art website      Irka       Radio Zak  Plaster Lódzki