Visegrad Fund logo

    Projekt je financován
    z Visegrádského fondu


Czeskie CentrumMaďarský institut kultury ve Varšavě

banner

english           pl  cz   sk  hu

Sympozium

Dělo se a stále se děje. Efemérní umění v zemích Visegrádu - činnost a teoretická reflexe - badatelé ze čtyř zemí Visegrádu, kteří se zabývají efemérním uměním, během sympozia přednesou referáty na toto téma ve vztahu ke svým zemím. Po referátech je naplánován diskusní panel za účasti přednášejících a umělců účastnících se projektu.

Pozvaní kritici: Tomáš Pospiszyl (CZ), Jozef Cseres (SK), Katalin Balázs (HU), Łukasz Guzek (PL)


více informací v angličtině či polštině

Art & Documentation Association  Jama Michal    Kassak Centre     Kassak Centre Wschodnia Gallery

TVP Kultura   Obieg   Arteon   e-splot   Art and Documentation Journal  livinggallery.info website

TVP 3 Lodz
    lodz-art website      Irka       Radio Zak  Plaster Lódzki